Bezpieczna praca

Ponieważ dla każdego pracodawcy priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników szukano rozwiązania na jego poprawę. Niestety obowiązkowe szkolenia BHP nie wpływają na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Lekceważące podejście do niego pracowników nie poprawia sytuacji. Rozwiązaniem może być Safety Day, który łączy piknik firmowy z aktywnym szkoleniem, podczas którego ćwiczone są różne kryzysowe sytuacje jakie mogą wystąpić w danym przedsiębiorstwie. Pozwala to opracować wiele procedur minimalizujących skutki danego zderzenia oraz przygotować zespół na konkretne zdarzenia i nauczyć go właściwego reagowania. Dzięki temu w chwili prawdziwego zagrożenia wyeliminujemy wybuch paniki. Safety Day daje też możliwość obserwacji pracowników w ekstremalnych sytuacjach, poznania ich mocnych stron i rozdziału zadań według indywidualnych predyspozycji. Cyklicznie organizowany dzień bezpieczeństwa to też integracja całego zespołu, która ma bezpośredni wpływ na poprawę wydajności całej firmy.